معنی و ترجمه کلمه sleet به فارسی sleet یعنی چه

sleet


برف و باران ،برفابه ،يخدانه ،برف وباران ،بوران ،تگرگ ريز باريدن
زيست شناسى : يخ پوشهآخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها