معنی و ترجمه کلمه slip به فارسی slip یعنی چه

slip


يادداشت ،صورت ،سريدن ،جدا شدن لنگر از زمين ،سرخوردن منحرف شدن از مسير،لغزش ،خطا،ليزى ،گمراهى ،قلمه ،سرخورى ،تکه کاغذ،زير پيراهنى ،ملافه ،روکش ،متکا،نهال ،اولاد،نسل ،لغزيدن ،ليز خودن ،گريختن ،سهو کردن ،اشتباه کردن ،از قلم انداختن
علوم مهندسى : لغزش
الکترونيک : لغزش
معمارى : شيب
قانون ـ فقه : پيش نويس تمبر نشده بيمه دريايى
بازرگانى : فهرست
ورزش : محل توپگير پشت محافظ ميله
علوم نظامى : لغزش از مسير تصحيح مسير چتر يا گلوله از نظرانحرا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها