معنی و ترجمه کلمه smallage به فارسی smallage یعنی چه

smallage


(گ.ش ).کرفس رسمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها