طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه smoking-room به فارسی smoking-room یعنی چه

smoking-room


اطاق ويژه سيگار کشيدن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها