طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه snipe به فارسی snipe یعنی چه

snipe


(ج.ش ).نوک دراز،از کمينگاه تير به اردوى دشمن زدن ،از کمين گاه بسوى دشمن تيراندازى کردن( با)at ،پاشله شکار کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها