طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه snooze به فارسی snooze یعنی چه

snooze


چرت زدن ،چرت ،خواب کوتاه ،بيهوده وقت گذراندن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها