معنی و ترجمه کلمه snub به فارسی snub یعنی چه

snub


پهن وکوتاه ،کلفت وکوتاه ،منع ،جلوگيرى ،سرزنش کردن ،نوک کسى را چيدن(داراى بينى )سربالا،خاموش کردن( سيگار)
ورزش : جلوگيرى از حرکت طناب با پيچاندن دور تير و غيره
علوم نظامى : نگهداشتن طناب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها