معنی و ترجمه کلمه social cost به فارسی social cost یعنی چه

social cost


بازرگانى : هزينه اجتماعى

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها