طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه social maladjustment به فارسی social maladjustment یعنی چه

social maladjustment


روانشناسى : ناسازگارى اجتماعى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها