معنی و ترجمه کلمه social neurosis به فارسی social neurosis یعنی چه

social neurosis


روانشناسى : روان رنجورى اجتماعى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها