طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه social pathology به فارسی social pathology یعنی چه

social pathology


روانشناسى : اسيب شناسى اجتماعى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها