معنی و ترجمه کلمه social pathology به فارسی social pathology یعنی چه

social pathology


روانشناسى : اسيب شناسى اجتماعى

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها