طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه social rate of return به فارسی social rate of return یعنی چه

social rate of return


بازرگانى : نرخ بازده اجتماعى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها