معنی و ترجمه کلمه social situation به فارسی social situation یعنی چه

social situation


روانشناسى : موقعيت اجتماعى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها