معنی و ترجمه کلمه social strcture به فارسی social strcture یعنی چه

social strcture


روانشناسى : ساخت اجتماعى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها