معنی و ترجمه کلمه socratic method به فارسی socratic method یعنی چه

socratic method


روانشناسى : روش سقراطى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها