معنی و ترجمه کلمه soft ware به فارسی soft ware یعنی چه

soft ware


علوم نظامى : وسايل نرم ابزار دستگاههاى کامپيوتر يا چاپ و فيلم بردارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها