معنی و ترجمه کلمه solar system به فارسی solar system یعنی چه

solar system


منظومه خورشيدى ،منظومه شمسى
زيست شناسى : منظومه شمسى
نجوم : منظومه شمسى
علوم هوايى : منظومه شمسى
علوم دريايى : منظومه شمسى


تدریس زبان انگلیسی

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها