معنی و ترجمه کلمه solenoid core به فارسی solenoid core یعنی چه

solenoid core


الکترونيک : هسته سولنئيد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها