طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه solve به فارسی solve یعنی چه

solve


حل کردن ،رفع کردن ،گشادن ،باز کردن
بازرگانى : حل کردن مسئله

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها