طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه some به فارسی some یعنی چه

some


برخى ،بعضى ،بعض ،ب رخى از،اندکى ،چندتا،قدرى ،کمى از،تعدادى ،غالبا،تقريبا،کم وبيش ،کسى ،شخص يا چيز معينى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها