طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه sorry به فارسی sorry یعنی چه

sorry


متاثر،متاسف ،غمگين ،ناجور،بدبخت

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها