طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه sounding patrol به فارسی sounding patrol یعنی چه

sounding patrol


علوم نظامى : نگهبان عمق سنج ناو
علوم دريايى : نگهبان عمق سنج ناو

کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها