معنی و ترجمه کلمه space به فارسی space یعنی چه

space


محوطه ،فاصله مدت ،مکان ،ميدان ،وسعت ،مساحت ،مهلت ،فرصت ،مدت معين ،زمان کوتاه ،دوره ،درفضا جا دادن ،فاصله دادن ،فاصله داشتن ،فاصله گذاشتن
علوم مهندسى : مدت
کامپيوتر : فاصله
عمران : فضاى خالى
معمارى : ميدان
قانون ـ فقه : فضا
روانشناسى : مکان
نجوم : فضا
بازرگانى : فضا
ورزش : مکان ،فضا
علوم هوايى : فضا
علوم نظامى : صحن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده