معنی و ترجمه کلمه sparkling به فارسی sparkling یعنی چه

sparkling


جرقه دار،برق زن


تدریس زبان انگلیسی

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها