معنی و ترجمه کلمه sparkling به فارسی sparkling یعنی چه

sparkling


جرقه دار،برق زن


margin: 0 auto; ">

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها