معنی و ترجمه کلمه sparkling به فارسی sparkling یعنی چه

sparkling


جرقه دار،برق زنآخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها