طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه special به فارسی special یعنی چه

special


)specially(ويژه ،مخصوص ،خاص ،استثنايى ،مخصوصا
قانون ـ فقه : خاص

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها