طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه specific gravity به فارسی specific gravity یعنی چه

specific gravity


چگالى نسبى
علوم مهندسى : ورن مخصوص
الکترونيک : وزن مخصوص
شيمى : گرانى ويژه
ورزش : گرانى ويژه
علوم هوايى : چگالى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده


بانک مشاغل

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شود.


خبر 24

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شوداخبار مهم و داغ اخبار سیاست اخبار ورزش اخبار جامعه اخبار فوتبال اخبار اقتصاد اخبار تکنولوژی اخبار خودرو اخبار فرهنگ اخبار سلامت

لینک ها