معنی و ترجمه کلمه specific rotatory power به فارسی specific rotatory power یعنی چه

specific rotatory power


شيمى : توان چرخشى ويژه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها