طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه speculate به فارسی speculate یعنی چه

speculate


سوداگرى کردن ،انتظار سود و زياد داشتن ،انديشيدن ،تفکر کردن ،معاملات قمارى کردن ،احتکارکردن ،سفته بازى کردن
قانون ـ فقه : معاملات قمارى يا سفته بازى کردن
بازرگانى : معاملات پرخطر انجام دادن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها