طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه speculative به فارسی speculative یعنی چه

speculative


قمارى ،احتکار اميز،تفکرى ،مربوط به انديشه
قانون ـ فقه : معامله قمارى
ورزش : قضاوتى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها