طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه speech recogintion به فارسی speech recogintion یعنی چه

speech recogintion


تشخيص گفتار،بازشناسى کلام ،تشخيص کلام
کامپيوتر : شناخت کلام

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها