معنی و ترجمه کلمه speech synthesizer به فارسی speech synthesizer یعنی چه

speech synthesizer


کامپيوتر : ترکيب کننده گفتارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها