معنی و ترجمه کلمه speed rate increment به فارسی speed rate increment یعنی چه

speed rate increment


علوم مهندسى : طبقه بندى سرعت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها