طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه spend به فارسی spend یعنی چه

spend


مصرف کردن ،صرف کردن ،پرداخت کردن ،خرج کردن ،تحليل رفتن قوا،تمام شدن ،صرف شدن
بازرگانى : خرج کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها