معنی و ترجمه کلمه spin به فارسی spin یعنی چه

spin


فشردن فلز،فشردن سرد،اسپين ،چرخش توپ ،فرفره ،چرخش( بدور خود)،(دور خود )چرخيدن ،ريسيدن ،رشتن ،تنيدن ،به درازاکشاندن ،چرخاندن
علوم مهندسى : تنيدگى
شيمى : اسپين
نجوم : اسپين
ورزش : فرفره خوردن روى يک پا يا دو پا
علوم هوايى : چرخش
علوم نظامى : چرخيدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها