معنی و ترجمه کلمه spinach به فارسی spinach یعنی چه

spinach


( )spinage(گ.ش ).اسفناج ،خوراک اسفناج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها