معنی و ترجمه کلمه spiro compounds به فارسی spiro compounds یعنی چه

spiro compounds


شيمى : ترکيبات اسپيرو

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها