طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه spline به فارسی spline یعنی چه

spline


نوار باريک ،لبه کام وزبانه ،زبانه دار کردن
کامپيوتر : در گرافيک کامپيوترى کثيرالجمله اى چند قطعه اى با تدوام مرتبه اول بين قطعه هاى ان
علوم هوايى : هزار خار

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها