معنی و ترجمه کلمه split-half method به فارسی split-half method یعنی چه

split-half method


روانشناسى : روش دو نيمه کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها