معنی و ترجمه کلمه split به فارسی split یعنی چه

split


دو نيم کردن ،ميله هاى باقيمانده ،يک پا جلو و يک پا به عقب ،از جبهه دورافتادن ،ترک ،انشعاب ،دوبخشى ،شکافتن ،دونيم کردن ،از هم جدا کردن ،شکاف ،نفاق ،چاک
علوم مهندسى : ترک برداشتن تقسيم کردن
معمارى : ترک
ورزش : پا باز،مساوى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها