معنی و ترجمه کلمه sports medicine به فارسی sports medicine یعنی چه

sports medicine


ورزش : طب ورزشى

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها