معنی و ترجمه کلمه sprightfully به فارسی sprightfully یعنی چه

sprightfully


)sprightful(پرنشاط،سرزنده ،وبانشاط،سرچنگ ،سرحال

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها