معنی و ترجمه کلمه spring fever به فارسی spring fever یعنی چه

spring fever


(طب )تب بهاره

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها