معنی و ترجمه کلمه squadron 1 به فارسی squadron 1 یعنی چه

squadron 1


علوم دريايى : ناوتيپ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها