معنی و ترجمه کلمه squirrel cage motor به فارسی squirrel cage motor یعنی چه

squirrel cage motor


الکترونيک : موتور قفسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها