معنی و ترجمه کلمه standard candle به فارسی standard candle یعنی چه

standard candle


الکترونيک : شمع استاندارد

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها