طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه standardized به فارسی standardized یعنی چه

standardized


استاندارد شده
علوم نظامى : مطابق نمونه و معيار عمومى تهيه شده

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها