طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه star به فارسی star یعنی چه

star


انجم ، )*(ستاره ،نشان ستاره ،اختر،کوکب ،نجم ،باستاره زينت کردن ،(در تاتر )ستاره نمايش وسينماشدن ،درخشيدن
نجوم : نجم
ورزش : نوعى قايق دونفره

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها