طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه starter به فارسی starter یعنی چه

starter


استارتر،شروع کننده
علوم مهندسى : راه انداز
ورزش : اغازگر
علوم هوايى : وسيله اى براى گرداندن محرک اصلى در طول مدت استارت

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها