معنی و ترجمه کلمه state به فارسی state یعنی چه

state


سياسى ،رسمى وضع ،مقام و رتبه ،ابهت ،اظهار کردن و تصريح کردن ،توضيح دادن ،جزء به جزء شرح دادن ،اظهار داشتن ،اظهارکردن ،تعيين کردن ،حال ،،چگونگى ،کيفيت ،دولت ،استان ،ملت ،جمهورى ،ايالت ،کشورى ،دولتى ،حالت
کامپيوتر : وضعيت
قانون ـ فقه : حال ،تعيين کردن و قرار دادن
روانشناسى : حالت
بازرگانى : ايالت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها