معنی و ترجمه کلمه statement به فارسی statement یعنی چه

statement


عبارت ،ادعاء،تصريح ،ابلاغ ،کشف ،صورتحساب ،صورتمجلس ،صورت حساب ،اظهاريه ،اعلام کردن ،بيان کردن توضيح دادن ،تاکيد کردن ،بيان وضعيت ،اظهار،بيان ،حکم ،گفته ،بيانيه ،تقرير،اعلاميه ،شرح ،توضيح
کامپيوتر : دستور
عمران : صورت وضعيت
ق انون ـ فقه : قطعنامه
بازرگانى : اعلاميه ،صورت وضعيت ،صورت حساب
علوم نظامى : تذکر

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده


بانک مشاغل

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شود.


خبر 24

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شوداخبار مهم و داغ اخبار سیاست اخبار ورزش اخبار جامعه اخبار فوتبال اخبار اقتصاد اخبار تکنولوژی اخبار خودرو اخبار فرهنگ اخبار سلامت

لینک ها